Výbor a DK MO

Lumír Mazánek

Předseda MO

člen odboru čistoty vod a 

životního prostředí 

ÚS města Prahy

tel. 733 566 199

e-mail: info.mobohutin@gmail.com

Jakub Klíma

Jednatel MO

tel. 724 735 575

e-mail: info.mobohutin@gmail.com

Michal Dobrovolný

Předseda DK MO
tel.737 928 510
e-mail: info.mobohutin@gmail.com

Ostatní členové výboru

 • Pavel Zemek - místopředseda MO
 • Jiří Vávra - člen výboru MO
 • Martin Šmejkal  - hospodář MO
 • Jiří Vacek - pokladník MO
 • Peter Matis - brigádnický referent MO
 • Bořivoj Maule st. - vedoucí rybářské stráže MO

Ostatní členové DK

 • Slavomír Roušal - člen
 • Karel Pečený - člen

Členové hospodářské skupiny

 • Lumír Mazánek
 • Michal Dobrovolný
 • Martin Šmejkal