Zájemci o vydání prvního rybářského lístku a 
zájemci o vydání povolenky k lovu ryb nás mohou kontaktovat kdykoliv na tel: 
733 566 199 nebo 777 337 099