Zájemci o vydání prvního rybářského lístku a 
zájemci o vydání povolenky k lovu ryb nás mohou kontaktovat kdykoliv na tel:  733 566 199