Rybářský kroužek


OBEC BOHUTÍN

Vedoucí kroužku: Bořivoj Maule ml.

tel. 720 329 492

e-mail: instalatermaule@centrum.cz

Vedoucí učitelka: Věra Mauleová (727 933 634)

Učitel: Bořivoj Maule st. (724 293 455)

Učitel: Lumír Mazánek st. ( 732 117 173)

info: 2 volná místa


OBEC PIČÍN

Vedoucí kroužku: IngBarbora Burešová

tel. 725 582 053

e-mail: info.mobuhutin@gmail.com

info:stále volná kapacita Naše organizace navázala v říjnu 2021 spolupráci s rybářským kroužkem v DDM Příbram a 1.ZŠ Příbram

Vedoucí kroužku: Petr Knížek

tel. 728 602 517

info: tyto rybářské kroužky nespadají pod MO ČRS Bohutín

MO ČRS Bohutín pouze organizuje přezkoušení pro získání prvního rybářského lístku a poskytuje výukové materiály dětem