Chci být rybářem


Zájemce o členství v Českém rybářském svazu, z.s. a o lov ryb:

  1. Kontaktuje nebo navštíví místní organizaci ČRS
  2. Podá u příslušné MO (místní organizace) vyplněnou přihlášku
  3. Absolvuje test- jedná se o přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku (test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb)

Přihláška do ČRS

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)


Na základě úspěšně absolvovaného testu vydá MO:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku

Na základě tohoto osvědčení  příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vyplněním žádosti a zaplacením správního poplatku vydá příslušný MěÚ rybářský lístek.

Ceny rybářských lístků dle délky platnosti:

  • na 30 dní - 200 Kč
  • jednoletý  - 100 Kč (mládež do 15 let 50 Kč)
  • tříletý - 200 Kč (mládež do 15 let 100 Kč)
  • desetiletý - 500 Kč (mládež do 15 let 250 Kč)
  • doživotní (na dobu neurčitou) - 1 000 Kč. 

Žádost o vydání rybářského lístku, kterou odevzdáte na příslušném městském úřadě:

  • Členskou legitimaci, při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek + předloží průkazkovou fotografii, která bude součástí členské legitimace


Děti do patnácti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zákonného zástupce.

Po splnění všech těchto podmínek si může žadatel zakoupit povolenku.