REVÍRY

v dojezdové vzdálenosti 25 km od naší MO
(výběr šesti nejbližších)

401 225 VN REZERVO 2,18 ha

401 201  RYBNÍK JANKOVÁK 4,8 ha

401 006 HOŘČIČKA 1,6 ha

401 224 SYCHROVSKÝ RYBNÍK  19,8 ha 

401 204 VD DRÁSOV 8,30 ha

401 223 VACKŮV RYBNÍK 17,80 ha


Červené body - místa, kde můžete chytat s krajskou pražskou povolenkou