O nás

Organizace vznikla v průběhu července 2020 pod ČRS, z.s. ÚS města Prahy. Zakládajícími členy byli Lumír Mazánek, Martin Šmejkal a Milan Rott. 

Lumír Mazánek byl zvolen prvním předsedou rybářského spolku, Martin Šmejkal hospodářem a Milan Rott jednatelem. 

Ke konci roku 2020 měla organizace několik desítek členů, v současné době má organizace přes 500 členů a tři funkční dětské rybářské kroužky.


  • Kdo jsme - Jsme skupina mladých lidí, která se snaží představit krásu sportovního rybolovu a celkově rybářského řemesla široké veřejnosti a hlavně dětem. Naše organizace je především rodinného typu.
  • Cíle - Mezi naše hlavní cíle patří podpora rybářských kroužků, kde děti mají možnost pracovat s odborným vybavením jako je například mikroskop nebo preparační soupravy.

    Děti nesedí jen v lavicích, pro děti pravidelně pořádáme rybářské závody, výlety a exkurze.
  • Naše vize - Spokojená členská základna