Na této stránce najdete veškeré aktuality rybářské organizace MO BohutínZhodnocení uplynulého období 


Vážení rybáři,

výdej povolenek na rok 2021 kdykoliv po telefonické dohodě na tel 733 566 199.

nebo

Ve dnech:                                                                                                          

-21.4.2021                         Vždy od 15:00 - 17:00 v zasedací místnosti na OÚ Bohutín

-28.4.2021                     


Výdej povolenek v období květen až září  po telefonické dohodě na tel. 733 566 199

 


Vážení členové místní organizace Bohutín,

máme pro Vás novou potěšující zprávu. Naší MO se ve spolupráci se zastupitelstvem obce Drahlín podařilo uzavřít pachtovní smlouvu na rybník "V Luhu"( cca 0.6 ha). Tato vodní plocha bude vedena jako "chovný revír s možností hospodářského odlovu" a bude sloužit jak členům naší MO, tak i místním obyvatelům obce Drahlín. 

Prvotní zarybnění je naplánováno na měsíc Březen- Duben (podle dostupnosti násad i tržních ryb) na vlastní náklady. 

Povolení k odlovu je možné získat na OÚ Drahlín, případně po telefonické dohodě i u nás. Bližší podmínky odlovu ryb budou přiloženy ke každému vydanému povolení. 

Tímto bychom rádi veřejně poděkovali všem zastupitelům obce Drahlín za vstřícné jednání a popřáli všem mnoho příjemných zážitků při sportovním rybaření, nebo jen u odpočinku u vody... 

Petrův zdar

Výbor MO ČRS BohutínVýbor a dozorčí komise ČRS MO Bohutín přesunul termín členské schůze na dobu neurčitou.

(důvodem je současná situace kolem onemocnění COVID-19)


Vážení sportovní přátelé, 

žádáme všechny rybáře, kteří navštěvují VN Rezervo, aby parkovali svá auta na vyhrazeném parkovišti, které se nalézá za kabinami T.J. Kovohutě Příbram. Z tohoto parkoviště vyjdete po cca 40 metrech pěšinou v polovině Rezerva. 

Děkujeme za pochopení.

za MO ČRS Bohutín -  Lumír Mazánek předseda 


Vyjádření předsedy MO k dění v našem okolí


Dne 3.4.2021 proběhla třetí výborová schůze přes google-meet

- zápis z této elektronické výborové schůze bude předložen členům na vyžádání

- zápisy výborových schůzí z minulého roku budou předloženy členům na vyžádání


 


Dne 1.7.2020 se konala první ČLENSKÁ schůze ČRS,z.s., místní organizace Bohutín

-usnesení naleznete v příloze