AKTUALITY - MO ČRS BohutínVokačovský rybník  (Drozďák) 4,5 ha vodní plochy

žení sportovní přátelé,

od 1.1.2023 jsme se stali nájemci této vodní plochy. V současné době je lov ryb na Vokačovském rybníce ZAKÁZÁN.  V průběhu března dojde k vypuštění a vylovení rybníka z důvodu přítomnosti invazivního druhu sumečka amerického (Ameiurus nebulosus), rybník bude následně několik týdnů vypuštěn, aby došlo k jeho efektivnějšímu vyhubení, tento čas bychom rádi využili k odstranění pařezů v oblasti břehů.  

Koncem března proběhne úklid a prořezávka náletových dřevin, tak aby vznikla místa pro lovící.

Parkování je řešeno s obcí, ale už teď víme, že se bude jednat o dvě odstavné plochy.  

K lovu ryb na této vodní ploše budou oprávněni držitelé mimopstruhových územních povolenek Českého rybářského svazu, z.s., Územní svaz města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových.

O otevření budete včas informováni.

 L.Mazánek - předseda MO ČRS Bohutín


ČLENSKÁ SCHŮZE

****

sobota 11.2.2023 od 9:00

místo konání: areál dolu Řimbaba na Vysoké Peci

****************************************************************


Úřední hodiny leden - duben:

každé pondělí   od 16:00 - 18:00

každý čtvrtek  od 16:00 - 18:00

jiné dny po telefonické dohodě 733 566 199


VÝDEJ PRAŽSKÝCH POVOLENEK NEČLENŮM ORGANIZACE

********

Na základě množících se dotazů ohledně výdeje územních pražských mimopstruhových povolenek nečlenům organizace vydáváme toto stanovisko:


- Protiopatření po rozhodnutí konference Středočeského územního svazu o prodeji ročních středočeských povolenek jen svým členům zavádět nehodláme

- Na základně usnesení členské schůze MO ČRS Bohutín ze dne 2.4.2022 bude povolenka k lovu ryb vydána nečlenovi MO po uhrazení manipulačního poplatku 200,- Kč a administrativního poplatku za výdej povolenky 20,- Kč.

- Poskytovat pražské povolenky k prodeji ve výdejnách MO ČRS Středočeského územního svazu však nebudeme!


Zhodnocení uplynulého období předsedou - listopad 2022


Veškeré online dění naleznete na našem facebooku:


Organizace získala MiNiGRANT od Nadačního fondu Veolia ve výši 36 000,-Kč na nákup odborného vybavení pro rybářské kroužky.


Usnesení členské schůze 2022


Vyjádření předsedy MO k dění v našem okolí