Na této stránce najdete veškeré aktuality rybářské organizace MO BohutínVážení členové místní organizace Bohutín,

zastupitelstvo obce Bohutín poskytlo našemu spolku prostory v areálu Řimbaby na Vysoké Peci. Tyto prostory budou sloužit jako administrativní budova pro výdej povolenek a činnost rybářského kroužku. Prostory jsou tvořeny ze zasedací místnosti, kuchyňky, WC a půdy.

Nejdříve však musí prostory projít celkovou rekonstrukcí, tak aby vše odpovídalo standardům pro vzdělávací prostory.

Kdo by měl zájem přiložit ruku k dílu a odpracovat si brigádu nechť mě kontaktuje na tel. 733 566 199

Budeme rádi za jakoukoliv pomoc

Petrův zdar!

Lumír Mazánek - předseda MO Bohutín


Výdej povolenek v období květen až září  po telefonické dohodě na tel. 733 566 199

 


Zhodnocení uplynulého období 


Vážení členové místní organizace Bohutín,

máme pro Vás novou potěšující zprávu. Naší MO se ve spolupráci se zastupitelstvem obce Drahlín podařilo uzavřít pachtovní smlouvu na rybník "V Luhu"( cca 0.6 ha). Tato vodní plocha bude vedena jako "chovný revír s možností hospodářského odlovu" a bude sloužit jak členům naší MO, tak i místním obyvatelům obce Drahlín. 

Prvotní zarybnění je naplánováno na měsíc Březen- Duben (podle dostupnosti násad i tržních ryb) na vlastní náklady. 

Povolení k odlovu je možné získat na OÚ Drahlín, případně po telefonické dohodě i u nás. Bližší podmínky odlovu ryb budou přiloženy ke každému vydanému povolení. 

Tímto bychom rádi veřejně poděkovali všem zastupitelům obce Drahlín za vstřícné jednání a popřáli všem mnoho příjemných zážitků při sportovním rybaření, nebo jen u odpočinku u vody... 

Petrův zdar

Výbor MO ČRS BohutínVýbor a dozorčí komise ČRS MO Bohutín přesunul termín členské schůze na dobu neurčitou.

(důvodem je současná situace kolem onemocnění COVID-19)


Vážení sportovní přátelé, 

žádáme všechny rybáře, kteří navštěvují VN Rezervo, aby parkovali svá auta na vyhrazeném parkovišti, které se nalézá za kabinami T.J. Kovohutě Příbram. Z tohoto parkoviště vyjdete po cca 40 metrech pěšinou v polovině Rezerva. 

Děkujeme za pochopení.

za MO ČRS Bohutín -  Lumír Mazánek předseda 


Vyjádření předsedy MO k dění v našem okolí


Dne 3.4.2021 proběhla třetí výborová schůze přes google-meet

- zápis z této elektronické výborové schůze bude předložen členům na vyžádání

- zápisy výborových schůzí z minulého roku budou předloženy členům na vyžádání


 


Dne 1.7.2020 se konala první ČLENSKÁ schůze ČRS,z.s., místní organizace Bohutín

-usnesení naleznete v příloze